Regulamin

Zakazuje się wrzucania filmów i zdjęć, które:
- Obrażają inne osoby prywatne
- Nawołują do nienawiści wobec innych osób
- Nawołujące do uszkadzania cudzego mienia